Titels
Kortom Engelse Grammatica
Grammaticakaart
GrammarCheck

Backbone Grammar
Dual Track TTO
Tools4Writing

De Engelse brief
Basic Business Grammar
Core Business
Core Grammar for Higher Education
English Grammar for International Studies

Sentence Analysis
Ook belangstelling voor idioom en idioomboeken?
Ga dan naar
www.engelsidioom.nl.
Vragen en antwoorden
over grammatica en idioom
Vraag en antwoord
Werkwoordenkaart

Deze site geeft informatie over grammaticaboeken voor vmbo, havo/vwo, mbo en hoger onderwijs.
Daarnaast vindt u informatie over o.a. grammatica in het
ERK en onderzoeksgegevens met betrekking tot het geven van expliciete grammaticaregels. Omdat veel docenten geen vakliteratuur lezen, zijn deze feiten vaak onvoldoende bekend.

Wat is taal?

Over mijn visie op het verwerven van taal kan ik kort zijn. Wat is taal? Taal is een communicatiemiddel waarmee je kunt luisteren, spreken, lezen en schrijven.
Hoe zit dat communicatiemiddel in elkaar? Het bestaat uit woorden (vocabulaire) die op een bepaalde manier een  logisch geheel vormen (grammatica).
Woorden en grammatica zijn daarom onmisbare bouwstenen. In Levende Talen Magazine van januari 2012 schrijft E. Kwakernaak:
"
Woorden en grammatica zijn noodzakelijke bestanddelen van taalbeheersing ... Gericht oefenen en herhalen zijn noodzakelijk voor leerresultaat".
Vocabulaire is de belangrijkste betekenisdrager,terwijl aan grammaticale correctheid hogere eisen worden gesteld naarmate het niveau hoger is.
(Voor meer informatie over het leren van woorden, zie
www.engelsidioom.nl)

Regels zijn altijd nodig

Bij het leren van een vreemde taal in de Nederlandse schoolsituatie is er onvoldoende tijd om uitsluitend door imitatie en herhaling  grammaticale structuren te leren.
Als een leerling 'he live' zegt,  kunnen we niet tientallen keren 'he lives' herhalen zoals dat wel gebeurt in de moedertaal als een kind  bijvoorbeeld 'koopte' zegt in plaats van 'kocht'. We zullen dus een cognitieve aanwijzing moeten geven door bijvoorbeeld te zeggen dat je bij he/she een s achter het werkwoord krijgt en dit vervolgens te laten oefenen en in een later stadium te herhalen.
Het verbeteren van fouten door middel van het geven van aanwijzingen = regels wordt wel expliciet grammatica-onderwijs genoemd. Elke docent geeft dit soort aanwijzingen en dus vindt er altijd  expliciet grammaticaonderwijs plaats. Het is daarom merkwaardig dat er nog steeds docenten zijn die beweren geen grammaticaregels te gebruiken. Ik moet de eerste docent nog zien die fouten verbetert zonder een vorm van een regeltje te geven zoals 'voor een klinker gebruik je an'. In elke methode zien we dan ook dat grammatica een vast onderdeel van de lessen vormt. De communicatieve benadering geeft het beste resultaat als deze wordt gecombineerd met expliciet grammatica-onderwijs. Ook het meest
recente onderzoek laat zien dat expliciet grammaticaonderwijs het meest effectief is.

Grammaticaboek voor systematische herhaling

Het is een feit dat grammatica in de meeste leergangen Engels versnipperd en vaak onsystematisch wordt aangeboden. Bovendien is het niet mogelijk om via de leergang na twee of drie jaar de belangrijkste grammaticaregels te herhalen omdat de leerlingen de boeken niet meer hebben. De behoefte tot herhaling zal zich vooral voordoen vanaf klas 3 in het voortgezet onderwijs, het eerste jaar van het mbo en de eerste twee jaar van het hoger onderwijs. Als we de grammatica systematisch willen herhalen en oefenen, is een grammaticaboek onontbeerlijk. Op deze site worden grammaticaboeken voor vmbo, havo/vwo, mbo en hoger onderwijs beschreven


HET MAG WEER! Volgens de herziening van de examenprogramma's Vmbo en Havo/Vwo mag op het schoolexamen grammatica weer apart getoetst en meegeteld worden. Een steekproef wees uit dat al meer dan de helft van de scholen nu grammaticatoetsen in het PTA hebben opgenomen. 
                          
    ENGELSE GRAMMATICA
                                     
bouwsteen voor correct taalgebruik    
Nieuw! Werkwoordenkaart
         
Tools4Writing (schrijfvaardigheid havo/vwo)