Legal English

DJuridisch Engels HBOoelgroep
Basic Legal English is bestemd voor opleidingen mbo en hbo waar juridische Engels onderdeel is van het curriculum. Te denken valt aan opleidingen zoals juridisch medewerker zakelijke dienstverlening, juridisch medewerker openbaar bestuur, medewerker personeel en arbeid medewerker sociale zekerheid etc.
ERK niveau  B1- B2.
Uitgeverij Walvaboek 
www.walvaboek.nl

Doelstelling
Met de toenemende internationalisering en het groeiend aantal buitenlanders dat wel Engels spreekt maar geen Nederlands, gaat Engels een steeds grotere rol spelen in de juridische dienstverlening.
In het curriculum Engels van veel juridische opleidingen ontbreekt het echter vaak
aan geschikt studiemateriaal voor juridisch Engels. In die behoefte wil Basic Legal
English voorzien.Uit de praktijk blijkt dat voor een effectieve communicatie de nodige taalkundige basis vaak ontbreekt,omdat deze in onvoldoende mate is aangebracht of is weggezakt. Daarbij komt dat het instroomniveau erg kan uiteenlopen. Met taalkundige basis bedoelen we beheersing van de belangrijkste grammaticale structuren en een voldoende woordenschat.
Het doel van het boek is daarom drieledig:
– het aanbieden en oefenen van de belangrijkste grammaticale structuren in een juridische context.
– het aanbieden en gebruiken van ruim 1000 woorden in een juridische context
– het oefenen van tekstbegrip in een juridische context.

Kenmerken
– Elk onderwerp wordt in kleine leerstofstappen behandeld.
– Alleen de hoofdzaken van de Engelse grammatica worden behandeld.
– Onnodige leerballast is weggelaten.
– Ingewikkelde grammaticale termen worden vermeden.
– De uitleg is in het Nederlands.
– Onbekend vocabulaire wordt steeds bij de oefeningen, dus in context, aangeboden.
– Authentieke illustraties en teksten ondersteunen de uitleg.
– Elk hoofdstuk bevat een juridische tekst, bijv. over incassobureaus, faillissementen, jeugdbescherming, scheidingen, huurtoeslag etc.
– Het boek kan flexibel gebruikt worden: niet elk hoofdstuk en niet elke oefening hoeft behandeld te worden.

Zelfstandig werken
Basic Legal English is geschikt voor zelfstandig werken vanwege de volgende punten:
– De leerstof wordt in begrijpelijke taal uitgelegd.
– De leerstof is in kleine stappen onderverdeeld.
– Bij elke leerstofstap zijn oefeningen.
– Juridisch vocabulaire wordt bij elke oefening gegeven.
– Achterin het boek staat een woordenlijst.
– Er is een antwoordboekje beschikbaar, zodat de gebruiker zelf kan corrigeren.

Reviews
Ik ben positief over de inhoud van het boek. Ik zou het boek een 7,5 willen geven.
De grammatica is goed uitgewerkt en de leesopdrachten zijn erg relevant.
Het is een erg fijn boek om het (juridisch) idioom van leerlingen op te bouwen.

Beoordelingsexemplaar
Ga voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar naar
www.walvaboek.nl

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com