Basic Business Grammar

business grammar Engelse grammatica grammaticaboek Engels mbo hboDoelgroep

Basic Business Grammar is een grammaticaboek Engels bestemd voor alle mbo opleidingen in de economische sector waar behoefte is om de basisgrammatica eens goed op een rijtje te zetten en te herhalen. Het boek blijkt ook gebruikt te worden in het eerste jaar hbo.
Naast de basisgrammatica komen ook de volgende onderwerpen aan de orde: de formele brief, de e-mail, handige zinnen voor brieven, e-mails en sollicitatiebrieven.
ERK niveau B1- B2.
logowalva

www.walvaboek.nl

 

Kenmerken

Basic Business Grammar onderscheidt zich duidelijk van andere herhalingsgrammatica’s op o.a. de volgende punten:
• Elk onderwerp wordt in kleine leerstofstapjes behandeld.
• Onnodige leerballast is weggelaten. Zo zijn er nog talloze boeken die het betrekkelijk voornaamwoord that behandelen en oefenen. Dit is totaal overbodig omdat ’that’ nooit verplicht is en bovendien de uitleg zeer ingewikkeld is. De eenvoudigste regel is immers ‘who’ voor personen en ‘which’ voor dingen.
• Ingewikkelde grammaticale termen worden vermeden.
• Alleen de hoofdzaken van de grammatica worden behandeld.
• Een groot aantal TIPS die het onthouden en toepassen van een regel vergemakkelijken.
• Er is rekening gehouden met recente ontwikkelingen op het gebied van grammatica (bijv. ‘less’ in plaats van ‘fewer’).
• Een aantal vaak voorkomende spellingsproblemen wordt behandeld.

Zelfstandig werken

Basic Business Grammar is uitstekend geschikt voor zelfstandig werken vanwege de volgende eigenschappen:
– De leerstof wordt in begrijpelijke taal uitgelegd.
– De leerstof is in kleine stappen onderverdeeld.
– Bij elke leerstofstap zijn oefeningen.
– Er is een antwoordenboekje beschikbaar, zodat de gebruiker zelf kan corrigeren.
– Een register vergemakkelijkt het opzoeken van grammaticale items.

Lay-out

Elk hoofdstuk bestaat uit een linker pagina met voorbeelden in een blauw kader met daaronder de regel. Op de rechter pagina staan een- en tweetalige oefeningen, waarmee de theorie meteen kan worden toegepast.

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen tegen 15% van de verkoopprijs plus portokosten op www.walvaboek.nl

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com