Backbone Grammar

Engelse grammatica grammaticaboek EngelsDoelgroep
Backbone Grammar is een grammaticaboek Engels bestemd voor onderwijssituaties waar behoefte is om de basisgrammatica eens goed op een rijtje te zetten en te herhalen. Binnen het vmbo kan het boek gebruikt worden in klas 4 vmboTL/GL.
ERK niveau A2- B2.
Uitgeverij Walvaboek www.walvaboek.nl

Kenmerken

• Elk onderwerp wordt in kleine leerstofstapjes behandeld.
• Onnodige leerballast is weggelaten. Zo zijn er nog talloze boeken die het betrekkelijk voornaamwoord that behandelen en oefenen. Dit is totaal overbodig omdat ’that’ nooit verplicht is en bovendien de uitleg zeer ingewikkeld is. De eenvoudigste regel is immers ‘who’ voor personen en ‘which’ voor dingen.
• Ingewikkelde grammaticale termen worden vermeden.
• Een groot aantal TIPS die het onthouden en toepassen van een regel vergemakkelijken.
• Er is rekening gehouden met recente ontwikkelingen op het gebied van grammatica (bijv. ‘less’ in plaats van ‘fewer’).
• Een aantal vaak voorkomende spellingsproblemen wordt behandeld.

Los van het boek is een antwoordsleutel verkrijgbaar. Dit maakt het boek ook heel geschikt voor zelfstandig werken.

Lay-out
Er zijn in totaal 40 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit een linker pagina met voorbeelden in een blauw kader met daaronder de regel. Op de rechter pagina staan een- en tweetalige oefeningen, waarmee de theorie meteen kan worden toegepast.

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen tegen 15% van de verkoopprijs plus portokosten op www.walvaboek.nl

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com