Tools4Writing

schrijfvaardigheid Engels  havo vwo Engelse grammatica

Tools4Writing biedt een gestructureerde voorbereiding op
het schoolexamen schrijfvaardigheid in de bovenbouw havo/vwo.
Er is rekening gehouden met de doelstellingen schrijfvaardigheid voor de Erk niveaus B1 en B2.

Uitgeverij Walvaboek

Naast inhoud en opbouw zijn de volgende aspecten belangrijk om te komen tot een goede schrijfvaardigheid: grammaticale correctheid, spelling, lay-out en schrijfconventies. Het boek richt zich hoofdzakelijk op deze ‘tools’ omdat ze heel goed leerbaar zijn en tevens een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.
Volgens de herziening van het examenprogramma mag grammatica apart getoetst worden op het schoolexamen. Veel scholen blijken dit inderdaad te doen. Ook voor de grammaticatoets biedt Tools4Writing een goede voorbereiding zodat het boek voor twee onderdelen van het schoolexamen gebruikt kan worden.

Tools4Writing bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Engelse grammatica

Deze hehalingsgrammatica onderscheidt zich duidelijk van andere grammaticaboeken Engels op o.a. de volgende punten:
– elk onderwerp wordt in kleine leerstofstapjes behandeld.
– onnodige leerballast is weggelaten. Zo zijn er nog talloze boeken die het betrekkelijk voornaamwoord ‘that’ behandelen. Dit is totaal overbodig omdat ‘that’ zelden of nooit verplicht is en bovendien is de uitleg zeer ingewikkeld. De eenvoudigste regel is immers: ‘who voor personen en ‘which’ voor dingen.
– ingewikkelde grammaticale termen worden vermeden.
– er is rekening gehouden met recente ontwikkelingen op het gebied van grammatica.
– een aantal vaak voorkomende spellingsproblemen wordt behandeld.
– elk hoofdstuk begint met een ‘intro’ met een authentieke tekst ter inleiding van het grammaticale onderwerp.
– authentieke illustraties laten voorbeelden zien van een juist behandeld item.

2 Schrijfvaardigheid

Het schrijfvaardigheidsdeel biedt informatie en opdrachten over de volgende schrijfvormen: informele brief, formele brief, e-mail, sollicitatiebrief,  CV, beschouwend opstel en betoog. Ook enkele social media komen aan de orde zoals SMS, Twitter, weblog, Wikipedia en internet fora. Daarnaast zijn er hoofdstukken over het gebruik van handige zinnen,  verbindingswoorden, leestekens, hoofdletters en alinea-indeling.

De Key bevat de antwoorden van de gesloten oefeningen.

Bestelinformatie
logowalva

Voor beoordelingsexemplaren en bestellingen:
www.walvaboek.nl

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com