Sentence Analysis

 

Sentence Analysis is bestemd sentence analysisvoor studenten aan lerarenopleidingen, universiteiten en andere opleidingen waar zinsontleding een onderdeel vormt van het onderwijs in Engelse grammatica.
Doelstelling van het boek is om de zinsontleding zo eenvoudig mogelijk te behandelen, rekening houdend met de beginsituatie van studenten die geen of nauwelijks kennis hebben van zinsontleding. Er is getracht om eenvoud en linguistische volledigheid te combineren.

De stapsgewijze opbouw en de geïntegreerde oefeningen dragen bij tot de ‘studeerbaarheid’ en bieden tevens goede mogelijkheden voor het autonoom studeren.
De gehanteerde terminologie is gebaseerd op een consensus die ontleend is aan ca. 15 publicaties (voor titels zie voorwoord in het boek).
Sentence Analysis wordt o.a. gebruikt aan verschillende lerarenopleidingen Engels.

Inhoud

Word classes
Phrases
noun phrase/verb phrase/adjective phrase/preposition phrase/phrases within phrases
– Sentence elements
subject/predicate/predicator/subject complement/direct object/direct object complement/adverbial
-The simple sentence
definition/model for analysis/examples
-The complex sentence
definition/subordinate clauses/superordinate clauses/subordinating conjunctions/coordinate clauses/coordinating conjunctions/finite, non-fine, verbless subclauses
– Subclauses functioning as sentence elements
subject clause/subject complement clause/direct object clause/object complement clause/indirect object clause/adverbial clause
– Subclauses functioning as phrase elements
subclauses in a nounphrase/subclauses in an adjective phrase/subclauses in an adverb phrase/subclauses in a preposition phrase
– Analysis of a complex sentence
examples of analysis/additional sentences for analysis

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Ga voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar naar
www.noordhoffuitgevers.nl/product/-/webshop/hoger-onderwijs/communicatie-talen/sentence-analysis/9789001482114

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@mail.com