Dual Track (tto)

Engelse grammatica tweetalig onderwijs grammaticaboek Engels ttoDual Track is een grammaticaboek Engels bestemd voor scholen van tweetalig onderwijs en andere scholen waar in de Engelse les de voertaal uitsluitend Engels is.
Voor deze tto doelgroep kon men tot nog toe alleen gebruik maken van grammaticaboeken die in Engeland zijn ontwikkeld. Het nadeel van deze boeken is dat ze niet alleen te moeilijk en te omvangrijk zijn maar ook geen rekening houden met fouten die Nederlandse leerlingen vaak maken. Bovendien ontbreekt de contrastieve benadering, die zo verhelderend kan werken. ERK B1-B2logowalva

www.walvaboek.nl

 

Kenmerken

• De uitleg van de grammatica vindt geheel in het Engels plaats; de Nederlandse taal wordt alleen gehanteerd voor de verklaring van Engelse grammaticale termen en in voorbeelden indien contrastiviteit verhelderend werkt.
• Grammaticale termen worden altijd uitgelegd.
• Lijst van grammaticale termen achterin het boek
• Elk onderwerp wordt in kleine leerstofstappen behandeld.
• Onnodige ‘leerballast’ is weggelaten. Zo zijn er nog veel boeken die het betrekkelijk voornaamwoord ‘that’ behandelen. Dit is totaal overbodig omdat ‘that’ nooit verplicht is en bovendien is de uitleg zeer ingewikkeld. De eenvoudigste regel is immers: ‘who’ voor personen en ‘which’ voor dingen.
• Tips die het onthouden en toepassen van een regel vergemakkelijken.
• Er is rekening gehouden met recente ontwikkelingen op het gebied van grammatica (bijv. less i.p.v. fewer).
• Een aantal vaak voorkomende spellingsproblemen wordt behandeld.

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen tegen 15% van de verkoopprijs plus portokosten op www.walvaboek.nl

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com